Vianočné blahoprianie – 2021

Vianočné blahoprianie – 2021

    Vianočné blahoprianie – 2021

Všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom web. stránky:  www.evanjelik.sk  praje radostné a milostiplné vianočné sviatky a zároveň požehnaný nový rok Pánov – želá redakcia.

Hľa, stojím pri dverách a klopem…

Hľa, stojím pri dverách a klopem..

Ja vojdúc, budem s ním tam večerať

a so mnou on –

Ja chcem mu blaho dať.

Chlieb neba večný, pokoj,

radosť v Duchu Svätom!

Hľa, stojím pri dverách a klopem…

Hľa, stojím pri dverách a klopem…

Ó, Pane náš, –  Ó, Spasiteľu milý

Viď: dokorán sme dvere otvorili –

Ó, vojdi, vzácny, požehnaný Hosť!

Kto Teba má, má večne dosť a dosť…

Nuž vojdi v srdcia! V školy, v chrámy!

A potom večne ostaň s nami! Amen

Braxatoris, Andrej

Komentovať