Slovenskí reformovaní kresťania chcú byť členmi Maďarskej reformovanej cirkvi (MRC)

Na tohoročnom zasadnutí Predsedníctva Generálneho konventu MRC v Mályi riešili aj otázku pristúpenia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku do tejto etnicky jednotnej cirkvi v Karpatskej kotline. Ak synoda Ref. KC na Slovensku v máji t.r. schváli návrhy za člena MRC, Generálny konvent – plenárne zasadnutie MRC potom v júni v Temešvári o tom rozhodne s konečnou platnosťou. Podľa biskupa Ref. KC na Slovensku Lászlo Fazekasa aj dva senioráty slovenskej národnosti budú súčasťou tejto čisto maďarskej reformovanej cirkvi. Ich práva budú riešené osobitným zmluvným dodatkom tak, že niektoré ustanovenia Ústavy MRC sa na slovenské senioráty nebudú vzťahovať.

(www.reformata.sk)

2 Komentáre k “Slovenskí reformovaní kresťania chcú byť členmi Maďarskej reformovanej cirkvi (MRC)

  1. Tak to je ale riadna nehoráznosť, čo si naplánovali naši maďarskí bratia. To je organizované z Maďarska a títo naši im naskočili na sladký lep. Som zvedavý, či aj platy im budú posielať z Maďarska. Toto by mal odsúdiť aj ostatný kresťanský svet, katolíci to dokázali usporiadať. Je to nanajvýš nepríjemné mať takých neslušných južných susedov.

Komentovať