Kristína Royová — Boh je blízko

Boh je blízko, hovor k Nemu,
Boh je blízko pri tebe,
Boh je blízko, zver sa Jemu,
vrúcne túži po tebe.

Boh je blízko, prišiel spasiť,
Boh je blízko s milosťou.
Boh je blízko; chce odpustiť,
nepohŕdaj večnosťou!

Boh je blízko, chce vojsť k tebe.
otvor srdce dokorán;
Boh je blízko, celé nebe
prináša ti nebies Pán!

Komentovať