Advent

   Advent

Túžili po Tebe, Pane,

k nebesiam dvíhali dlane,

túžbami plnili veky

dospelí, starci, deti.

Proroci pred dávnym časom

mocným a posvätným hlasom

istili národy sveta

príchodom milosti leta.

Vraveli, že prídeš, Kriste,

že nám budeš útočište,

že dáš spásu, radosť, pokoj,

že budeš duší svetla zdroj.

A ty si v čase plnosti

zostúpil z nebies výsosti,

učil si, trpel, z mŕtvch vstal

a veriacemu život dal.

Aj dnes prichádzaš, Pane náš,

kľúčom milosti otváraš

dvere sŕdc našich studených

a nepokojmi súžených.

Prichádzaj, Pane, prichádzaj!

Srdcia pre seba otváraj

a potom v nich sa uhosti,

Knieža pokoja, radosti!

Prichádzaj, Pane, prichádzaj,

nás, dietky, Ty sám uvádzaj

na cestu pravej zbožnosti,

nech vždy chodíme v milosti.

A nikdy neopusť nás!

V tento sviatočný, tichý čas

s nami buď, a tak popraj nám –

chystať sa k večným Vianociam. Amen.

Komentovať