Ladislav Fričovský – Iba raz!

Iba raz sa stretlo
nebo so zemou,
aby bolo svetlom,
čo bývalo tmou.

Bez iskrenia mrakov,
s hviezdou, ktorá z hviezd
zanôtila slákom
pre anjelskú zvesť,

čo na krídlach zlietla
zo sna budiť zem.
Ohňostrojom svetla
malý Betlehem.

Malý v očiach sveta,
veľký v svätý čas,
keď to Božie dieťa
prišlo na pretras.

Senzácia novín,
či hit médií?
Rozozvučať zvony?
Na čin meniť sny? –

Jediný raz iba,
len jediný raz
zaznel celým svetom
z jaslí detský hlas.

K Betlehemu zase
stúpa tisíc nôh.
Nech nám nezahasne,
čo v nás zažal Boh!

Komentovať