Karel Kolman — Hľa, stojím pri dverách

Pred dvermi srdca stojím, hľaď,
a pomôcť chcel by som ti tak rád;
a klopem, klopem zas a zas,
ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas!

Ó, čuj hlas, plný milosti:
Pán Ježiš z hriechu vyprostí,
Len otvor srdce dokorán
a pokoj dá ti nebies Pán!

Raz za teba som zomieral,
bys’ dieťaťom sa Božím stal
a vošiel v slávnu ríšu krás,
Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas!

Viď hlavu moju krvavú
a utrpenia záplavu
to za teba som trpel raz;
Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas!

Po tebe náruč vystieram,
svoj poklad, blaho tebe dám,
len otvor mi, kým spásy čas;
Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas!

Komentovať