Mária Royová — Ježiš volá

Ježiš volá: Poď ku mne, opusť sveta zvody.
Napoj dušu žíznivú dúškom živej vody.
Vzhliadni z prachu k výšinám,
môj Otec ťa čaká tam.

Čaká dávno na dieťa, láskou vykúpené,
Krvou, krížom Golgoty draho vyplatené.
Počuj sladký Jeho hlas!
Náhli domov, kým je čas!

Domov v mesto nádherné, krásne vyzdobené
perlovými bránami, zlatom vydláždené.
V ňom nezvládne nikdy noc
ani bôľov hrozná moc.

Nie, veď hriechov okovy navždy popadali;
Boží ľud tam má pokoj, má byt s Bohom stály.
Prestali sveta zvody;
tam už Ježiš vojvodí.

Tam aj tebe miestečko v blízkosti prestola
schystané je, ó, dieťa, náhli, kým ťa volá!
Ak odznie hlas milosti,
zhynieš biedne v žalosti.

Komentovať