Odpovede a otázky- čo máme robiť od 22.11.2021

  •  19.11.21
  •   Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka
  •   Oznamy
Odpovede a otázky- čo máme robiť od 22.11.2021

Bratia a sestry, kladiete nám opakovane veľmi podobné otázky. Tu sú odpovede na niektoré z nich. Ak by vás zaujímali ďalšie informácie, napíšte na media@ecav.sk, alebo volajte 0918 828 011. Vašu otázku a odpoveď na ňu zaradíme do tohto článku a pomôžeme aj ďalším.

Ak farár/ka nie je zaočkovaný/á ani neprekonal za posledných 180 dní COVID, môžeme mať Služby Božie v režime OP?
Nie. Farár/ka je rovnako účastníkom ako ktorýkoľvek iný veriaci. Preto ak farár nepatrí do skupiny OP, SB musia byť v režime OTP- teda max. 6 osôb v spoločenstve.

Musí aj naďalej organizátor (teda predsedníctvo cirkevného zboru) vyhotovovať zoznamy účastníkov?
Áno, táto povinnosť je stále aktuálna. Po dvoch týždňoch je potrebné zoznam znehodnotiť.

Čo s deťmi? Počítajú sa do celkového počtu, sú zaradené do skupiny OP?
Deti od 2 do 12 rokov sa do skupiny OP zaradené iba s testom (48-hodinový antigénový test alebo 72-hodinový PCR test). Do celkového počtu sa započítavajú. Deti mladšie ako 2 roky môžu byť súčasťou skupiny OP bez obmedzení.

Ak pripravujeme Služby Božie v režime OP, čo máme povedať neočkovaným, ktorí COVID ešte neprekonali?
Títo sa na Službách Božích zúčastňovať nemôžu ani s testom. Ak by boli otestovaní, stále patria do skupiny OTP, teda max. 6 účastníkov.

Ako je to s krstom, svadbou čo pohrebom?
Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia!!! Čo sa týka krstov a svadieb, môžu sa konať aj v režime ZÁKLAD, pričom maximálne môže byť 6 účastníkov.

Musí mať respirátor aj farár/ka, ktorý je od ostatných vo vzdialenosti viac ako 2 metre?
Respirátor je v interiéri povinný pre všetkých účastníkov, teda aj pre farára/ku.

Ako sa máme zariadiť pri vnútro-misijných aktivitách?
Riadite sa podľa nastavení hromadných podujatí (HP). Kapacitne je to rovnaké ako pri bohoslužbách. Ak je stretnutie v režime OP (potrebný je zoznam), počet účastníkov je 200/100/50. Stretnutia pre režim ZÁKLAD sú už len na individuálnej báze.

Kedy a čo máme ohlasovať na RÚVZ?
Ak pripravujete sobáš alebo krst v kostole v režime OP (teda pre červené okresy platí limit 200, pre bordové 100 a pre čierne 50 ľudí), je nutné ohlásiť to na miestnom príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania. Pri pohrebných obradoch, ktoré sa konajú mimo kostola, organizátorom nie je CZ, ale je vhodné dohodnúť sa s majiteľom alebo správcom priestorov, kto dané podujatie na RÚVZ nahlási. Bohoslužieb v režime OP sa táto povinnosť netýka.

Koľko ľudí môže byť na pohrebe? Aj tento treba nahlásiť na RÚVZ?
Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia. Povinnosť nahlasovania na RÚVZ aj vyhotovenie zoznamu účastníkov sa vzťahuje aj na pohreby.

Je nejako obmedzený spev?
Spev je povolený, samozrejme s respirátorom FFP2. Pri speve doteraz platilo, že od červenej fázy bolo odporúčané spev obmedziť. Hoci mnohé zbory pôjdu v OP režime, vzhľadom na nutnosť respirátorov je stále vhodné upraviť množstvo spevu.

Treba výsledky testu alebo potvrdenie o očkovaní pred vstupom do kostola kontrolovať?
Áno. Výsledok testu je potrebné preukázať SMS či oficiálnym tlačivom. Rovnako aj potvrdenie o zaočkovaní či potvrdenie o prekonaní COVIDu. Výsledok samotestov, ktoré dostali deti v školách NIE je validný a teda NIE je možné použiť ho pre návštevu bohoslužieb.

Aké platia pravidlá pri zasadnutí presbyterstiev, ak by bolo pripravované v režime OP?
Vzhľadom na skutočnosť, že v režime OP sa niektorí presbyteri zasadnutia nemôžu zúčastniť, je dôležité pamätať na fakt, že tí, ktorým bola účasť odopretá, budú môcť napadnúť prijaté uznesenia. Odporúčame rokovať ONLINE. Ak sú všetci členovia presbyterstva zaočkovaní alebo prekonali COVID, aj tu platí povinnosť nahlásiť podujatie na RÚVZ 48 hodín vopred a takisto je potrebné vyhotovenie zoznamu účastníkov.

test č

Komentovať