Príhovory počas ordinácie 2021

Príhovory počas ordinácie 2021

V drevenom evanjelickom artikulárnom kostole vo Svätom Kríži boli do služby v cirkvi uvedení dvaja noví kňazi – Marek Žaškovský a Ján Gdovin ml.. Nesú mená dvoch evanjelistov a aj ich poslaním bude šíriť dobrú zvesť – evanjelium. Zvesť o spáse, záchrane, hriešneho človeka, prostredníctvom nášho Pána a Spasiteľa, hlavy našej cirkvi, Ježiša Krista. Do tejto služby ich vyslali na slávnostných ordinačných službách Božích. Záznam si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/290230
Ponúkame vám príhovory, ktoré zazneli počas Ordinácie 2021:
https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/prihovory-pocas-ordinacie-2021

Komentovať