Svenska teologiska institutet v Jeruzaleme má 60 rokov

Pred 60 rokmi diakonisa Greta Andren žila vo Viedni a videla nacistickú dobu a zažila antisemitizmus.Rozhodla sa založiť také vzdelávacie teologické zariadenie, ktoré by malo korene v krajine judaizmu. Tak vznikol Švédsky teologický inštitút (STI) v Jeruzaleme. Dnešný jeho riaditeľ Hakan Bengtsson vraví, že je to dobré dielo. Pracuje na pozadí multikultúry a troch náboženstiev: kresťanstva, judaizmu a islamu. Inštitút pravidelne organizuje kurzy, na ktoré prichádzajú záujemcovia z celého sveta. Vlani zorganizovali 17 kurzov, na ktorých sa zúčastnilo do 250 účastníkov. STI spolupracuje s Lundskou univerzitou. Jej profesor Jasper Svartvik pracuje na oboch miestach.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať