Predseda Rady EKD: Nijaký ústup z východu Nemecka

Predseda Rady EKD prezes Nikolaus Schneider povedal v interview pre berlínsky denník Neues Deutschland o i. aj toto:" Cirkev neustupuje z východného Nemecka. Občania majú veľký záujem o kultúru, vzdelávacie a sociálne zariadenia cirkvi. Je pravda, že záujem mladšej generácie o kresťanskú vieru a cirkev je slabý. Kým v západných spolkových krajinách je počet členov cirkví 72%, na území bývalej NDR len 25%. Musí prejsť asi oných ďalších štyridsať biblických rokov a vymeniť sa jedná generácia, aby sa situácia zmenila. Kresťania boli v NDR dlhodobo diskriminovaní. Tento následok vládnutia SED sťažuje aj dnes spoluprácu cirkvi s ľavicovou stranou. Chýba mi jasné vyjadrenie tejto strany k 40 ročnému prenasaledovaniu kresťanov." 

(www.idea.de)

Komentovať