Veľkonočný bazár v cz Svätý Jur

Na Smrtnú nedeľu 10. apríla 2011 po hlavných službách Božích sa v prednáškovej sále Agapé konal tradičný veľkonočný bazár. Deti z besiedky a sestry pripravili na predaj veci s veľkonočnou tematikou . Priamy výťažok bol 274,- €. Zisk tento raz zostáva  pre potreby domáceho cirkevného zboru – financovanie opravy strechy kostola a fary.

Komentovať