Nový biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku

8. apríla t.r. sa v Györi zišla volebná komisia pre voľbu biskupa ZD Evanjelickej cirkvi v Maďarsku a po sčítaní a overení zápisníc o voľbách v dištrikte zistila, že voľby sú platné a úspešné. Na tomto základe vyhlásila meno nového biskupa. Je ním Szemerei János. Počet všetkých volebných hlasov bol 121. Všetci hlas odvzdali. 5 hlasov bolo neplatných. Zostalo teda 116 platných hlasov, ktoré pripadli takto: Bencze András získal 46 hlasov a Szemerei János 70 hlasov.

Narodil sa v meste Lajoskomárome v roku 1963 ako siedme dieťa z desiatich detí v rodine agronóma-  záhradníka. Obaja rodičia slúžili v cirkevnom zbore ako kantori. Teológiu ukončil v r. 1987. V tom istom roku uzavrel manželstvo s Enikö Szigethy. Majú tri deti: dvoch synov a dcéru. Rodina je zapálená pre cestovanie. Spolu precestovali celú Európu, USA, Blízky Východ a Severnú Afriku. Profesionálnu službu začal po ordinácii v dvojzbore Tordás – Gyúro ako kaplán, neskôr ako zborový farár. Tu pôsobil do roku 2004. V tomto roku si ho zbor v Kaposváre zvolil za zborového farára. Neskôr sa stal seniorom.Popri tejto činnosti slúžil aj ako duchovný pre väzňov, vojakov a deti v štátnom ústave. Jeho srdcovou záležitosťou bola práca s ev. mládežou. Bol vedúcim mládeže v senioráte a členom celoštátneho výboru pre mládež. R. 2000 ho zvolili za dištriktuálneho misijného kňaza. Založil a roky viedol celoštátne tábory ev. rodín. Je aktívny v práci s médiami, v prednášaní a v písaní článkov a kníh. Počas prvého roku v činnosti biskupa chce navštíviť všetkých duchovných v dištrikte, poznať ich situáciu, radosti i starosti. Inštalácia nového biskupa bude 25. júna t.r. v Györi.

(www.evangelikus.hu); (www.szemereijanos.hu)

Komentovať