Odpočet Fínskej misíjnej spoločnosti

Fínska misíjna spoločnosť (FMS) použila v roku 2010 na svoju činnosť 31,3 milióna €. Je to o 1,6 milióna viacej ako rok predtým. Najväčšia časť financií tiekla do východnej Afriky a oblasti rieky Mekong v Ázii.Až 75% podpory prichádza z cirkevných zborov. FMS je misíjnou organizáciou Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska. Pracuje pri šírení evanjelia, pomáha znižovať chudobu vo svete a chráni ľudské práva pomocou miestnych cirkví a organizácií v takmer 30 krajinách. Spoločnosť mala vlani 332 zamestnancov. Počet misionárov bol 189, z ktorých 144 pracovalo v zahraničí.

(evl.fi)

Komentovať