Voľby GD sa budú opakovať

Voľby sa budú opakovať

Voľby sa budú opakovať

V priestoroch GBÚ v Bratislave sa dnes stretli členovia generálneho presbyterstva pri príležitosti sčítania hlasov z volieb na post generálneho dozorcu ECAV. Z celkového počtu 11 493 zúčastnených konventuálov nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voľby sa budú opakovať.

Voľby_gen_dozorcu_sčítanie hlasov CZ_ECAV_2021.pdf

Komentovať