Ondrej Bella – Vianoce

Ondrej Bella – Vianoce

Nebo otvorené…
svetlo rozlieva sa
zlatým prúdom do tmy.
Neslýchaná krása,
sláva, moc, veleba
duní, zuní vzduchom:
„Hallelujah!“ neba.

Nebo otvorené…
Hrôza srdce stíska
tej zakliatej zemi…
Zbor anjelský výska
od radosti svätej,
bozkáva zem zvesťou:
„Pokoj ti odkliatej!“

Nebo otvorené…
a spev dial vyzváňa
tajuplne sladko:
„Boh sa k ľudstvu skláňa,
v náruč si ho volá,
Poďte, buďte šťastní!
Ach, len dobrá vôľa!“

Nebo otvorené…
Z lona čistej panny
prišiel na svet, prišiel
Víťaz vyčkávaný,
čo mam, krivdu zvalí,
hriešne putá strhá,
peklo žiaľom spáli.

Nebo otvorené…
Sláva Bohu, sláva!
Prápor Kristov veje,
v svätý boj zvoláva.
Podeň si stať treba:
vyrúbať sa z hriechov
do božieho neba!

Komentovať