Anna Batková: Spomienky nad kolískou

Anna Batková: Spomienky nad kolískou

Keď povila som prvé dieťa

do našej kolísky, čo nebola už nová,

len čistá radosť, šťastie

napĺňali srdce i dom

každý deň znova a znova.

Keď šieste dieťa kládla som už do kolísky, 

cítila som, že aj iný pocit mi je blízky.

A šťastie moje, moje lásky

spravili na mojom čele prvé vrásky.

Pribudlo detí, ubudlo chleba,

lež neubudlo v mojom srdci lásky –

dvanástim dopriala som žiť.

Len Pán Boh vybral koho mi nechá

a s kým sa musím rozlúčiť.

A ľudu môjmu vďala nemalá,

veď sama by som ich ešte ťažšie chovala.

Pestúnke mojej, aj tým čo priniesli

k nám poživeň, hoc sami toho veľa nemali,

aj tým, čo milé slovo povedali

a deti moje pohladkali.

Tým všetkým ďakujem.

(Báseň venovaná spomienke na matku Milana Rastislava Štefánika, pani farárku Albertínu Štefánikovú rod.Jurenkovú. 

Uverejnil: Sinokvet, občasník rodákov M.R.Štefánika, teraz aj v knihe: Tu sú jeho korene)

Komentáre k “Anna Batková: Spomienky nad kolískou

 1. Štefan Krčméry — Štefánikova matka

  “Choď, syn môj, vo svet široký,
  keď, už raz tak byť musí,
  to naše plemä slovenské
  i tak sa v biede dusí.

  Choď, syn môj . . . V svete ďalekom
  na mater nezabudni
  a vráť sa, vráť sa víťazom,
  ak svitne raz deň súdny.”

  A išiel chlapec beľavý —
  a míňali sa letá,
  a naučil sa vo svete,
  ako sa voľne lieta.

  Po púšťach lietal, ostrovoch
  a meral hviezdne dráhy,
  matkino slovo v srdci mal,
  na mysli domov drahý.

  A keď mu boli tri svety,
  za matkou túžil veľa
  a v očiach sa mu ziskrilo,
  keď zahrmeli delá.

  A roztúžil sa bolestne
  a bôľ mu viazol v hrdle,
  a vyšvihol sa ako vták
  a za ním celé kŕdle.

  Hoj, za ním kŕdle bez počtu,
  a všetky jasné, smelé,
  slobodu nesú, slobodu,
  a on im lieta v čele.

  Slobodu nesú, slobodu,
  a rodná zem ich čaká,
  už videl letieť oblohou
  najjasnejšieho vtáka.

  Slobodu nesie, slobodu,
  hoc život svoj dá za ňu.
  Už rodná zem mu pije krv,
  a matke slzy kanú:

  “Už si mi, syn môj, dolietal,
  už, ty môj sokol prvý!
  Nech čistý kvet tu vyrastie
  z tej tvojej čistej krvi.

  Nech slnce Božie svieti naň
  a zem mu dáva vlahy.
  Mať tvoja rodná žehná ti,
  spi sladko, syn môj drahý.”

Komentovať