Zasadne generálna synoda Nórskej cirkvi

5. apríla t.r. sa v Tonsbergu začne zasadnutie generálnej synody Nórskej cirkvi (NC). Potrvá do 10. apríla. Na programe sú: strategický plán pre cirkevný život Laponcov; reforma bohoslužieb; posilnenie konfesionálneho charakteru NC v rámci ekumény; vzťah štátu a cirkvi.Synoda má 115 členov, ktorí pozostávajú z 11 diecéznych rad. Plenárne zasadnutia synody budú prenášané na webovej televízii. Po prenose budú záznamy v prehľade uverejnené na oficiálnej webovej stránke NC.

(www.kirken.no)

Komentovať