Biskupi varujú kňazov pred krstom azylantov vo Švédsku

Biskupi Švédskej cirkvi pripravujú list pre kňazov, v ktorom ich varujú pred krstením konvertitov z radov utečencov ,ktorí čakajú na azyl. Dnes prichádza do Švédska veľký počet prisťahovalcov, ktorí by po návrate späť do pôvodnej vlasti ako konvertiti mohli byť prenasledovaní, či  dokonca zavraždení, napr. v Afganistane. Ich pokrstením sa nezaručí, že dostanú vo Švédsku azyl.

(www.dagen.se)

Komentovať