Zlatý fond slovenskej literatúry

Zlatý fond slovenskej literatúry

hľadá sa:

# Rocnik Meno

6 1972 Pavol Dobšinský 1.
7 1973 Ladislav Nádaši Jégé 1. (rezervovane)
8 1973 Ladislav Nádaši Jégé 2. (rezervovane)

13 1974 Peter Jilemnický 1.
14 1974 Peter Jilemnický 2.
16 1975 Ján Botto


21 1975 Dobroslav Chrobák
28 1977 Baroková poézia ( Já milují , nesmím povídati…) (rezervovane)
29 1978 Elena Maróthy Śoltésová 1.
30 1978 Elena Maróthy Śoltésová 2.
31 1978 Ľudo Ondrejov
33 1979 Samo Chalupka
34 1979 František Švantner 1.
35 1979 František Švantner 2.
36 1979 Rudolf Jašík 1.
37 1979 Rudolf Jašík 2.
38 1980 Martin Kukučín 1.
39 1980 Martin Kukučín 2.
40 1980 Martin Kukučín 3.

41 1980 Martin Kukučín 4. (rezervovane)
43 1981 Myšlienka a tvar – Slovenská literárna esej (rezervovane)

44 1981 Július Barč Ivan 1.
45 1981 Július Barč Ivan 2.
46 1982 Slovenská renesančná lutna (Renesančná poézia)
47 1982 Štefan Krčméry 1.
48 1982 Štefan Krčméry 2.
49 1983 Fraňo Kráľ
50 1983 Jozef Miloslav Hurban 1.
51 1983 Jozef Miloslav Hurban 2.
52 1985 Ladislav Novomeský 1.
53 1985 Ladislav Novomeský 2.
54 1985 Ján Hollý 1.
55 1985 Ján Hollý 2. (rezervovane)
59 1987 Ľudmila Podjavorinská
60 1988 Gustáv Kazimír Zechenter – Laskomerský 1.
61 1988 Gustáv Kazimír Zechenter – Laskomerský 2.
62 1989 Jonáš Záborský 1.
63 1989 Jonáš Záborský 2.
64 1990 Alexander Matuška 1.
65 1990 Alexander Matuška 2.
66 1993 Jozef Cíger – Hronský 1.
67 1993 Jozef Cíger – Hronský 2.
68 1993 Jozef Cíger – Hronský 3.
73 1999 Ján Hollý 1. ( Druhé vydanie )
74 1999 Ján Hollý 2. ( Druhé vydanie )
75 2000 Valentín Beniak 1.
76 2000 Valentín Beniak 2.
77 2000 Ivan Horváth ( Druhé skrátené vydanie )
78 2001 Ján Kollár 1.


82 2002 Rudolf Sloboda 1.
83 2002 Rudolf Sloboda 2.
84 2003 Dušan Kužel 1.
85 2003 Dušan Kužel 2.
87 2003 Ľudovít Štúr 2. ( Druhé vydanie )
88 2004 Ján Hrušovský 1.
89 2004 Ján Hrušovský 2.
90 2004 Pavol Horov
91 2005 Vlado Bednár 1.
92 2005 Vlado Bednár 2.
93 2005 Laco Novomeský
94 2007 Vincent Šikula 1.
95 2008 Vincent Šikula 2.
96 2008 Vincent Šikula 3.
97 2009 Vincent Šikula 4.

Komentovať