ES pre ľudské práva uznáva sťažnosť IEE

Európsky súd pre ľudské práva prijal sťažnosť Španielskej evanjelickej cirkvi (IEE) na španielsky štát. Táto malá protestantská cirkev založená roku 1869 je členkou SRC, Svetového reformovaného zväzu a Svetového metodistického zväzu. Teraz sa obrátila na súd so sťažnosťou na španielsky štát, ktorý diskriminuje jej duchovných . V čase Francovej diktatúry nesmeli duchovní tejto cirkvi platiť sociálne poistenie, lebo fakticky mali zákaz povolania. Po penzionovaní preto nedostávali dôchodok. Malá cirkev je dnes finančne  preťažená platením dôchodkov. Priame rozhovory s vládou neviedli k nijakým výsledkom. španielske súdy síce uznali historickú vinu štátu, ale nezaručili finančné vyrovnanie. Súd v Strassburgu vyzval španielsku vládu, aby sa k prípadu vyjadrila."Ide o jasnú diskrimináciu evanjelických pastorov," povedal Joel Cortés, prezident synody IEE.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať