Martin Braxatoris — K Pánu!

Martin Braxatoris — K Pánu!

Hľa, Anna zbožná, Bohu milá
k Élimu vedie Samuelka,
aby ho Pánu posvätila —
to žiadosť jej a nádej veľká.

Ó, šťastné, šťastné všetky matky,
ktoré v tom nasledujú Annu,
a dietky svoje, údel sladký,
na službu posväcujú Pánu!

Tak dožijú sa, ako ona,
z nich radosti a cti a chvály,
tak vytrhnú ich z hriechu lona,
uchovajú ich skazy, zhuby.

Ó, šťastné, šťastné všetky deti,
ktoré sú privádzané k Bohu!
K nim požehnanie Jeho zletí
a skúsia milosť Jeho mnohú.

Ó, šťastná mládež, ktorá rastie
každého k sláve Božej času!
Tu dolu nájde pokoj, šťastie
a tamhor nájde večnú spásu.

Komentovať