Nový vedúci Lužických Srbov v Nemecku

V sobotu 26. marca t.r. bol za nového vedúceho strešnej organizácie Lužických Srbov v Nemecku DOMOVINA zvolený 27-ročný David Statnik. Na valnom zhromaždení DOMOVINY za neho hlasovalo 90% zo 158 delegátov. Voľby boli tajné, on bol jediný kandidát. Domowina má spolu 7200 členov v 18 spolkoch.Zastupuje záujmy tejto slovanskej menšiny v spoločnosti a v rokovaní so štátnymi orgánmi. V roku 2012 bude Domowina oslavovať 100 rokov od svojho založenia. Podľa odhadov žije v Sasku asi 40 tisíc a v Brandebursku 20 tisíc Lužických Srbov. Väčšina z nich sú evanjelici.Katolícka menšina je národne uvedomelejšia. Prví majú Serbske ewangelske towarstwo, katolíci Spolok sv. Cyrila a Metoda.

(www.epd.de); (www.bautzen.de)

Komentovať