Štefan Krčméry — 4. máj

Štefan Krčméry — 4. máj

Už rodná zem mu pije krv,
a matke slzy kanú:
Už si mi syn môj dolietal,
už, ty môj sokol prvý.
Nech čistý kvet tu vyrastie
z tej tvojej čistej krvi.
Nech slnce božie svieti naň
a zem mu dáva vlahy.
Mať tvoja rodná žehná ti,
spi sladko, syn môj drahý.

Komentovať