25. marec – Zvestovanie narodenia Pána

Dnes si uvedomelí kresťania pripomínajú udalosť ,ako ju popísal evanjelista L"ukáš v 1. kapitole vo veršoch 26-38. Ku perikopám dnešného sviatku patrí i ep. Gal. 4, 4-7. V nemeckých ev. cirkvách je kázňový text Iz. 7, 10-14. Prosím, ak nemáte možnosť ísť do spoločného zhromaždenia veriacich, prečítajte si aspoň tieto texty Písma a meditujte o nich.

Modlitba: " Otče v nebesiach, chválim a velebím Ťa , že si mi zjavil znamenie Tvojho svätého narodenia. Buď a zostávaj so mnou dnes a po všetky dni, ako si to prisľúbil v Tvojom mene , Immanuel – Pán , zostávaj pri nás! Amen.(Autor: farár Daniel Jordanov,Klitten, Nemecko.)

Komentovať