Martin Rázus – Modlitba

Za veľké veci preniesť malé bôle –
to, Bože, vzpruha Tvojich verných k činu,
prijať i kríž jak z Tvojej svätej vôle,
kým v Tvojom lone duše nespočinú.

Dať v obeť všetko za tú pravdu svätú,
čo skropil krvou svojou Syn Tvoj milý,
a pevne kráčať, hoci na Golgotu,
by v stopách našich kvety položili.

Ó, praj to, Pane, nášmu mdlému rodu,
nech, čo si mu dal – háji verne smelo,
a vyhne múdre hriešnej ľsti i zvodu,
nehynie myseľ – neupadá telo!

Nech vidieť, jak tu veľké veci tvorí
Tvoj duch – náš, Bože, Ty sám v nás a s nami,
a jedna reč nám v srdciach prehovorí,
z nej vzíde mier nad verných mohylami!

Nuž, čuj nás, Otče, zdvihni dielo svoje,
nech ono trvá, časy odoláva,
prevýši trapy, stíši nepokoje
a skvie sa na ňom Tvoja moc a sláva! Amen.

Komentovať