Viacjazyčnosť vo Švédskej cirkvi

Minulý víkend sa v meste Sundsvall po prvý raz konalo národné fórum o viacjazyčnosti Švédskej cirkvi. Zúčastnili sa ho členovia tejto cirkvi hovoriaci po rómsky, laponsky, fínsky a v posunkovej reči. Jedine jazyk Fínov vo Švédsku má tendenciu nezaniknúť. Ostatné sú v štádiu ohrozenia. Viacjazyčnosť obohacuje kultúru a spoločnosť Švédska, preto by bolo dobré preložiť aj bohoslužobné knihy (spevníky, Agendu a pod.) do minoritných jazykov. Súčasťou fóra boli aj bohoslužby.Ráno boli v posunkovej reči, jeden večer po laponsky a na druhý večer po fínsky a meänkieli (druh ugrofínčiny). Na záver sa konali viacjazyčné spoločné služby Božie so slávením Večere Pánovej . Obaja prítomní biskupi Tuulikki Koivunen a Hans Stig Lund ovládajú fínčinu a meänkieli.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať