Lutherov sen

Lutherov sen

Raz sa Lutherovi snívalo, že prišiel k nemu diabol s veľkou husto popísanou listinou a podával mu ju, aby si ju prezrel. Luther prezerá, číta, skúma a vidí, že je to opis a zoznam jeho vlastných hriechov. Darmo sa usiloval nájsť čo len jediný hriech, ktorý by nebol spáchal. Naopak, našiel poznačené aj také, na ktoré už dávno zabudol. Keď pozorne prečítal celú listu, spýtal sa diabla: „Sú tu už všetky moje hriechy?“ „Nie, — odpovedá diabol — nie sú ešte všetky!“ „Nože, ukáž mi aj ostatné“ — pokračoval Luther. Diabol sa rýchlo vzdialil a čoskoro sa zjavil s druhou listinou, ešte väčšou ako tá prvá, a predložil ju Lutherovi. Keď sa Luther presvedčil o pravosti spisu, spýtal sa diabla: „Je to už všetko?“ „Áno, — odpovedá diabol, — všetky tvoje hriechy máš tu napísané!“ „Teraz vezmi pero — káže Luther — a krížom cez tie tvoje čarbaniny červenou farbou napíš: „Krv Pána nášho Ježiša Krista nás očisťuje od všetkých hriechov!“

Komentovať