Ulrich Parzany 70 ročný

Evanjelický farár, Ulrich Parzany, dlhoročný generálny tajomník Kresťanského spolku mladých mužov (CVJM) a hlavný kazateľ pri evanjelizačných podujatiach "Pro Christ" sa vo štvrtok 24. marca 2011 dožíva z Božej milosti 70 rokov. Za angažovanie sa  o mládež, misiu a pastoráciu bol v r. 1998 odmenený Spolkovým krížom za zásluhy. Patrí ku konzervatívnemu protestantskému táboru. Niekoľkokrát kázal pri evanjelizáciách aj u nás na Slovensku.

(www.epd.de)

Komentovať