„Tiežrady“ pre kazateľov

„Tiežrady“ pre kazateľov

(a pre každého, koho sa to týka)

Ak sa chceš stať veľmi neužitočný a neskôr nepríjemným Bohu i ľuďom, poslúchni nasledujúce rady:

 
1. Ukáž každému, že ti na ňom vôbec nezáleží; že u teba nadovšetko platí iba tvoja vlastná osoba.
2. V zhromaždení privítaj ľudí s posmešným úsmevom a tak studeno, aby sa chránili prísť aj po druhýkrát.
3. Keď ťa niekto navštívi, tak mu nepodaj stoličku, nech si postoji; ty ale zostaň sedieť. Ukáž prichodiacemu, že nemusel ani nechodiť. Ak môžeš, sám sa vzdiaľ, odíď, aby si nemusel počúvať jeho reči.
4. Keď s niekým rozprávaš, hovor najviac o svojom „ja“, a o svojej osobe. Veď je to veľmi dôležité, že si ty na svete.
5. Nenechaj nikomu jeho myšlienky, aj keby boli dobré. Pokús sa mu vnútiť svoje vlastné náhľady. Každú odpoveď inému začínaj takto: Ach nie, nie . . .“
6. Najlepšie výsledky docieliš tým, keď pred ľuďmi budeš dielo iných čo najostrejšie posudzovať a kritizovať.
7. Ty však nedopusti, aby na tebe niekto niečo napravoval; veď uznať akúkoľvek chybu by bolo pre teba hanbou.
8. Nech ti na tvojom zovňajšku vôbec nezáleží; všetko jedno čo máš na sebe a ako vyzeráš.
9. Ak máš hocaké povolanie, usiluj sa byť v ňom veľmi neporiadnym a nesvedomitým, aby ľudia predsa videli i tvoje praktické kresťanstvo.
10. Nekonaj nič sám, čo môže za teba vykonať iný.
11. V domácnosti neposlúž nikomu. Nech každý tebe slúži, starý-mladý bez rozdielu.
12. Pri stole si sadni tak, aby ti musela byť podaná do ruky každá maličkosť; a staraj sa, aby si ty nemusel nikomu nič podať.
13. Nech ti nikdy nenapadne príliš skoro vstávať; povyvaľuj sa na všetky strany. Ako by si potom mohol iným odporúčať tie požehnané ranné chvíle?
14. Bibliu pre seba nikdy nečítaj. Načo aj? Však sa iným dosť o nej nakážeš. Najvhodnejšie a najužitočnejšie na čítanie sú politické a zábavné časopisy, zvlášť v nedeľu. Nedávaj ich z rúk, kým ich celé neprehliadneš.
15. Nikdy nepros, len rozkazuj; a nepoďakuj nikomu. Nech ľudia poznajú, že ty si tu na to, aby tebe slúžili, nie aby si ty slúžil.

Takýmto spôsobom veľmi skoro docieliš, že ťa buďto budú iní nasledovať a naplodí sa mnoho sebcov Kristovi nepodobných; alebo pôjdu hľadať dakde teplejšie ohnisko, kde by ich zahriala láska.

A Pán JEŽIŠ? Ten odloží takého Jemu nepodobného služobníka alebo služobnicu bokom, a nebude nimi viac konať svoje dielo.

Pokoj Vám!!

Komentovať