Vytvoria sieť odborných kresťanských kolégií pre Rómov v Maďarsku

Historické kresťanské cirkvi v Maďarsku prichádzajú s jedinečnou iniciatívou v Európe – chcú zriadiť sieť odborných kresťanských kolégií pre Rómov. Kolégiá sú určené pre rómskych vysokoškolákov a majú začať pracovať od septembra t.r. V Budapešti bude zriaďovateľom jezuitský rád rímskokatolíckej cirkvi, v Debrecíne reformovaná cirkev, v Miškovci gréckokatolícka cirkev. Evanjelická cirkev mieni takéto kolégium zriadiť v Nireďháze. Zriaďovatelia chcú poskytnúť nadaným rómskym vysokoškolákom odborné vzdelanie .Odborné kolégium poskytne okrem vysokoškolského vzdelania aj lepšie poznatky z rómskej kultúry a  kresťanského učenia. Cieľom školy bude vychovať Rómov k tomu, aby si zachovali svoju identitu,aby sa z nich stali kresťanskí intelektuáli,aby boli všestranne vzdelaní a aby napomáhali v rozvoji rómskeho etnika, cirkvi a zlepšenia vzťahov Rómov a Maďarov. Program školy bude sledovať osvedčené vysokoškolské formy. Bude mať povinné a voliteľné programy. Vzdelávanie bude pozostávať z troch modulov: novodobé znalosti (cudzie jazyky, počítačová technika, sociológia,schopnosť presadzovať záujmy),bádanie v oblasti rómskeho a maďarského dedičstva (romistika, vrátane výučby rómskeho jazyka, etnografia v Maďarsku), kresťanské hodnoty (znalosti svetových náboženstiev, Biblie, cirkevných dejín).Voliteľným predmetom bude náboženská výchova. Školy budú financované tak z cirkevných príspevkov, ako aj zo štátneho rozpočtu a zo strany občianskych spoločností.Aj študenti budú platiť poplatky, ale súčasne môžu získať prospechové a sociálne štipendium. Zriaďovatelia sa budú snažiť o to, aby ani jeden študent neopustil školu z finančných dôvodov.

(www.evangelikus.hu)

Komentáre k “Vytvoria sieť odborných kresťanských kolégií pre Rómov v Maďarsku

  1. tabak

     -Odkiaľ máš toho koňa , Fero?

    -Prosím, pán policajt, tam ležal na zemi. idem k nemu spredu: hryzie.

    Idem k nemu odzadu:  hryzie.

    Chcel som ho prekročiť, ale zrazu sa postavil.

Komentovať