Počet 15-ročných konfirmovaných v Nórskej cirkvi klesá

Podľa štatistických údajov počet konfirmandov v roku 2010 v Nórskej cirkvi klesol . V tomto roku bolo v cirkvi spolu 49 932 15-ročných ,ktorí boli pokrstení, ale z nich bolo konfirmovaných len 41 775, čo je ich podiel  v %  83,7. Rok predtým bol tento podiel 84,7% a v r. 2003 dokonca 93.6%.

(www.kirken.no)

Komentovať