Zomrela ses.Vilma Kubíková

Zomrela Vilma Kubíková

Zomrela Vilma Kubíková

Bratia a sestry, s ľútosťou vám oznamujeme, že do večnosti odišla naša spolusestra VILMA KUBÍKOVA rodená Farkašová, manželka br. farára Milana Kubíka. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej pozostalej rodine. Nech Pán poteší nádejou vzkriesenia a večného života.

“Ale ja Tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh! V Tvojej ruke sú moje časy.” Žalm 31,15-16a

Komentáre k “Zomrela ses.Vilma Kubíková

  1. lubo batka st

    Váženému bratovi farárovi Milanovi Kubíkovi a celej jeho rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. Sestru farárku sme si veľmi vážili – ďakujeme Pánu Bohu za jej službu, lásku a láskavosť. “…vojdi v radosť svojho Pána!”.
    Redakcia www. evanjelik.sk

Komentovať