Začalo jarné zasadnutie synody Evanjelickej krajinskej cirkvi Württemberska

Dnes 17. marca 2011 sa začala v Kongresovej sále v meste Hildesheim synoda Evanjelickej krajinskej cirkvi Württemberska. Vlastnému rokovaniu predchádzali úvodné služby Božie v chráme sv. Pavla. Ťažiskom tohtoročnej jarnej časti synody je téma " Novodobý rozvoj médií, ich šanca a riziká pre cirkev a spoločnosť." Druhou témou bude príprava roku 2012, ktorý v tejto cirkvi je vyhlásený ako rok bohoslužieb. Na programe sú aj ďalšie správy a informácie z cirkvi, diskusia, voľby a pod. Synoda sa skončí v sobotu 19. marca popoludní.

(www.elk-wue.de)

Komentovať