Juraj Tranovský: Modlitba na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom

Juraj Tranovský: Zjavenie Krista Pána mudrcom

    Pane Bože, Ty si priviedol k jasličkám svojho Syna pohanských mudrcov, a tak dokázal svoju lásku aj k pohanským národom. Ďakujeme Ti, že si rozsvietil jasnú hviezdu evanjelia aj nám, aby sme tiež poznali toho istého narodeného Spasiteľa. Milý Otče, obdar nás svojou múdrosťou, aby sme sa nevzdali tohto svetla a nikdy nezablúdili. Lebo tam je aj dnes náš Pán a Pastier našich duší, kde sa pridŕžame verne v čistote Tvojho slova a Tvojich sviatostí.

    Ako sa Ti, milý náš Emmanuel, odvďačíme za dobrodenie Tvojho narodenia a príchodu medzi  nás? Len tak, keď za príkladom našich predkov padneme na kolená, obetujeme Ti zlato viery, kadidlo modlitieb a myrhu trpezlivosti. Svojím Duchom nás varuj, aby sme sa nedali pomýliť nepriateľom sveta, ale konajúc a plniac si povinnosti viery, vrátili sa bezpečne do nebeskej vlasti, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.

                                                                                                 Amen.

Preložil-upravil: Dušan Miko

Komentovať