Za Bengtom Pleijelom

                    Za Bengtom Pleijelom

    Narodil sa 31. januára 1927, zomrel 31.októbra 2020 v Ulvesunde. Bol farár vo švédskej evanjelickej cirkvi, vysvätený za kňaza v roku 1952 a bol známy aj ako náboženský spisovateľ.

    Pochádzal zo starobylej farárskej rodiny a preto s humorom pripomínal, že je farárom už od 16.storočia. Dlhé roky pôsobil pri Göteborgu ako farár a vedúci duchovného strediska Ah Stiftsgard v Ljungskile v Bohuslane. Spolu s manželkou Annikou ( sobáš: 1956, + 2010) viedol duchovné cvičenia, kurzy, prednášky, doma vo Švédsku, ale aj v zahraničí.

   Pod Pleijelovým vedením sa spoločnosť Ah stala miesto stretávania celej diecézy Göteborg s konfirmandami, rodinami s deťmi a starými ľuďmi, ako aj s ďalším školením zamestnancov a dobrovoľníkov v kostole a toto miesto sa na mnoho rokov stalo ekumenickým taviacim kotlom na duchovnú obnovu. Svoju stopu v bohoslužbe a vyučovaní zanechal biblickým, pedagogickým a humorným podaním kresťanského posolstva a zdôraznil dôležitosť “brať radosť veľmi vážne”.

   Konfirmačná služba bola vyvinutá pod Pleijelovým vedením so štruktúrou, kde bola výučba rozdelená medzi kňaza a starších mladých ľudí, “sponzorov” a veľa pomocníkov a stala sa znakom znakom Ah diecézy. Výučba konfirmácie končí tým, že konfirmandi predvádzajú muzikál. 

  Osobitný význam mali vzdelávacie kurzy duchovenstva v oblasti obnovy, ktoré sa v Ah konali dlhé série rokov, s pozvanými rečníkmi z Anglicka, alebo USA, ako sú David Watson a Graham Pulkingham. Tieto stretnutia zahŕňali klasické prebudenie, vysokú cirkevnú liturgiu, veľkú biblickú zbožnosť, očakávanie Ducha a zápal pre spoločnosť, kde sa Pleijel stal jednou z vedúcich osobností charizmatického hnutia vo švédskej cirkvi.

   Pleijel bol proti požehnaniu homosexuálnych partnerstiev a v roku 2005 sa zúčastnil odvolania proti rozhodnutiu Švédskej cirkvi v tejto veci.

    Pleijel napísal 15 kníh a 75 “Prechádzok v kresťanskej viere” a bol dlhé roky publicistom v denníku Göteborgsposten. Jeho blog 

“ Nebeský nedeľný cukrík- nielen pre milé deti” si získal veľa čitateľov a bol naplnený úvahami a príspevkami tener až do jeho smrti.

    Po odchode do dôchodku bol široko zamestnaný ako rečník a kazateľ napríklad v Oázovom hnutí, kde bol tiež teologickým poradcom a neskôr čestným členom.

    Radi spomíname na jeho návštevu a kázeň v CZ Častkov (MYS) v čase pôsobenia br.farára B.Kolényho a osviežujúci príhovor, ktorý tu povedal. 

    Hlboká znalosť Biblie, jedinečné skúsenosti v oblasti duchovnej starostlivosti, dlhoročná práca s konfirmandami, vyústila vo vydávaní kníh pre mládež i dospelých.

     Kniha: Brána viery otvorená – putovanie vierou všeobecnou kresťanskou, sa stala najobľúbenejšou z jeho kníh pre mládež i dospelých a dosiahla vo Švédsku 7 vydaní a bola preložená do viacerých jazykov, včítane slovenčiny. Ako doplnkové čítanie sme ju viac rokov používali aj v CZ Sobotište. (1.vydanie Tranoscius v r. 1992, prel.Michal Hudák ml. a Katarína Hudáková).     

   Z ďalších kníh ktoré napísal a ktoré vydalo Vydavateľstvo Polárka hodno spomenúť: Putovanie 1.knihou Mojžišovou: “Ako bolo na počiatku…”, “A ľady sa roztopia”, Výklad listu Efezským (Obrovská moc Božej sily), Výklad listu Galatským, Výklad 1.listu Jánovho, Putovanie kázňou na hore, Tajomstvo tvojho krstu (putovanie plné objavov do silového poľa krstu), Putovanie Kázňou na vrchu atď.

       Ďakujeme za jeho život a dielo Pánu Bohu! 

      “Pamiatka spravodlivého bude požehnaná”!

            (Z viacerých prameňov spracoval: Ľubomír Batka st.)

Komentovať