Michal Lúčanský – V tvojom mene …

Michal Lúčanský – V tvojom mene …

V tvojom mene, Bože večný,
začíname nový rok,
vzhliadni na nás milostive,
požehnaj v ňom každý krok.

Ty poď s nami v novom roku,
veď nás cestou ďalej sám,
nech zrak z dolín smrti, bôľu
vždy sa nesie k výšinám.

Žitie naše – bystrá rieka,
a my vlnky krehké len –
strbliecu sa v lúčoch slnka,
miznú večnú v priehlbeň-

Ujmi sa nás, svojich dietok,
srdcia posväť lásky chrám.
Ďalej chceme v tvojom mene,
Tvojimi sme tu i tam !

Komentovať