Martin Braxatoris – Ktorý si sľúbil nám…

Martin Braxatoris – Ktorý si sľúbil nám…

Ktorý si sľúbil nám,
že s nami si až do skonania sveta,
ó, Jezukriste, k Tebe tam
sŕdc našich vrúca prosba vzlieta:
I v tomto roku ostaň s nami
a neopúšťaj nás
v ten planý, nebezpečný čas,
keď diabol, svet a telo mámi
a pokúša; keď hmota proti duchu brojí
a takmer ho už zabíja;
keď krivda s pravdou stojí v boji
a sebectva vlk hladno zavýja;
keď telá vášňou hriešnou schnú a hynú;
keď duše kazí drzá nevera –
hej, k Tebe, Kriste, prosby naše plynú
a zrak náš k Tebe pozerá:
Ó, Kriste, ostaň s nami
a lieč a teš a káraj, hreš,
skruš srdcia tvrdé, zvládni nad dušami
a ovládané duše strež…

Komentovať