Oznamy v CZ MYJAVA !

Oznamy v CZ MYJAVA !

Oznamy Myjavského cirkevného zboru:

 Milí bratia a sestry v Kristu Pánu, 

    vážené evanjelicko-kresťanské rodiny Myjavského CZ ECAV!

      Prihovárame sa Vám najskôr slovami kresťanského adventného pozdravu: “Maranatha !” —Príď, Pane Ježiši! 

     Je to iste spoločná túžba cirkvi, našich rodín, detí i dospelých. 

K tomu, aby mohol Pán Ježiš prísť k nám a osloviť nás svojím slovom evanjelia, majú poslúžiť aj tieto Vianočné noviny, ktoré v jednoduchej forme prichádzajú k Vám, do Vašich rodín. Sú určené k domácim pobožnostiam a domácemu čítaniu.

      Pandemická situácia v našej vlasti znamenala najskôr obmedzenie počtu prítomných na Službách Božích ( 1 človek na 15 m2).  Keďže posledná úprava pre Trenčiansky kraj a tak aj okres Myjava je úplný zákaz (lock down) konania služieb Božích, 

 nebudú sa konať služby Božie počas Vianočných sviatkov

počnúc 4.adv. nedeľou, na Starý a nový rok a Zjavenie Kr.P. 6.jan.2021 –   až do odvolania. 

    V plnej zodpovednosti pred Pánom Bohom i ľuďmi rešpektujeme všetky príslušné predpisy a doporučenia a želáme si, aby chorých ľudí bolo čo najmenej.Vo filiálkach mimo kostola SLB tiež nebudú. 

     Preto Vám odporúčame sledovanie duchovných programov v masmédiach – (program je na str. 2) a tieto Vianočné noviny.

    Adventné a Vianočné kázne a články z CZ Myjava sú dostupné aj na web.stránke: www.evanjelik.sk( s možnosťou spätného reagovania, čo na iných weboch nie je možné).

http://evanjelik.sk/temy/myjava

      Aktuálne v CZ Myjava slúžia ako zastupujúci farári:

  1. Administrátor Mgr.Peter Švehla zo Skalice – a od.1.dec.2020
  2. Mgr. Ľubomír Batka, nám. farár ( Kontakt: 0918 828 138) alebo E-mail: lubobatka@gmail.com

     Prajeme Vám milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok !

Komentovať