Reštaurovaná kazateľnica v CZ Mokrá Lúka

Reštaurovaná kazateľnica v CZ Mokrá Lúka

Poďakovanie za dotáciu z MK SR pre CZ Mokrá Lúka

  •  09.12.20
  •   Marta Klátiková, zborová farárka v CZ ECAV Mokrá Lúka
  •   Spravodajstvo
Poďakovanie za dotáciu z MK SR pre CZ Mokrá Lúka

Akokoľvek “výnimočný” bol rok 2020 kvôli prítomnej pandémii korona vírusu, ktorý nás paralyzoval v našej duchovnej práci aj v bežnom živote, sme vďační Pánu Bohu, že sme v našom CZ mohli zrealizovať ďalšiu etapu reštaurátorských prác na kazateľni v Evanjelickom kostole v Mokrej Luke.Bola to už záverečná etapa prác, ktorú realizoval Mgr. F. Šmigrovský  vo svojom reštaurátorskom ateliéri. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli na požehnané dielo záchrany vzácneho dedičstva po našich predkoch a ktoré sa stalo národnou kultúrnou pamiatkou. Ďakujeme za najväčší finančný príspevok Ministerstvu kultúry SR z Programu obnovme si svoj dom, ktoré prispelo sumou 6 000€.  5% spoluúčasť uhradil CZ z milodarov členov zboru.

Komentovať