Martin Orgoník-Kunovský — Advent

Martin Orgoník-Kunovský — Advent

Ó, prídi, prídi iste k nám
Ty, milý Mesiášu!
Ó, zostúp dolu z nebies brán
a zahlaď vinu našu.

Zahanbi diabla, zlostný svet,
a ukáž cestu pravú;
čo nečistého, s prachom zmeť,
a čisté uveď v slávu.

Ó, prídi, prídi v tento čas
uplatniť pravdu svoju,
čo svet ten šliape — a s ňou nás
v hrob tepe, čeľaď Tvoju.

Obsadila krivda vrchný stôl
a pravda u dvier žobre;
veriace srdce znáša bôľ,
neveriacemu dobre!

Ó, prídi toto premeniť,
čakáme s túžbou Teba,
zakiaľ nám praješ v svete žiť,
ó, prídi z výšin neba!

Komentovať