Usmernenie predsedníctva ECAV

Usmernenie predsedníctva ECAV pre najbližšie dni

Usmernenie predsedníctva ECAV pre najbližšie dni

Bratia a sestry, 

dúfali sme, že Vám dnes budeme môcť oznámiť najnovšie stanovisko vlády k riešeniu pandemickej situácie, ktorého oficiálne zverejnenie sme očakávali. Podobne ako vy sa však zatiaľ dostávame len k informáciám z médií. Čas však beží a pred nami je nedeľa a Vaše online prenosy Služieb Božích, počas ktorých budete môcť mnohí informovať členov Vašich cirkevných zborov.

Z tohto dôvodu Vám už teraz dávame na vedomie to, čo sa nám podarilo zistiť. Naše kostoly budeme môcť od pondelka 16. novembra opäť otvoriť. Účasť bude možná len na 50% ich kapacity. Prosíme Vás, veľmi disciplinovane dodržiavajme pravidlo nosenia rúška, odstupov a nepodávania si rúk. Túžime, aby naše zhromaždenia boli teraz miestom povzbudenia a posilnenia počas ťažkých čias a nemuseli znášať ataky, že sú rizikom a ohrozením pre spoločnosť. Buďte, prosíme, veľmi obozretní! Sami vyhodnocujte situáciu a riešte ju podľa svojich miestnych pomerov a možností.

Spomenuté otvorenie kostolov v ich polovičnej kapacite sa zrejme týka aj obnovenia možnosti našich vnútromisijných aktivít a stretaní spoločenstiev. Aj tu Vás prosíme o disciplinovanosť, obozretnosť a zodpovedné riešenia podľa vlastných pomerov a možností.

Keď sa k nám dostane oficiálne usmernenie alebo akékoľvek vyjadrenie, budeme vás informovať.

Pán nech je so všetkými nami! 

“Preto zoberte na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť!”  Efezským 6, 13.

Komentovať