Dánska ľudová cirkev (luteránska) v štatistike za rok 2010

Štatistický úrad ministerstva pre cirkvi zverejnil štatistické čísla Dánskej ľudovej (luteránskej) cirkvi za rok 2010. 

Počet členov cirkvi k 1. januáru 2011: 4 469 109 , čo je 80,4% obyvateľov Dánska. Počet obyvateľov Dánska bol 5 560 628. Najvyššie % obyvateľov k cirkvi patrí v diecéze Viborg – 88,8/ %, najnižšie v Kodani – 63,2% . Roku 2010 vstúpilo do cirkvi 6592 osôb  vyše jedného roka. Je to o 114 osôb viacej ako rok predtým. V roku 2010 vystúpilo z cirkvi 11 839 osôb, čo je pokles  o takmer 2500 oproti predošlému roku. Počet pokrstených : 49 432, konfirmovaných 49 366. Počet sobášov – 11 077 a cirkevne požehnaných párov – 1670 ; počet cirkevne pochovaných 48 079.

(www.folkekirken.dk; www.km.dk)

Komentáre k “Dánska ľudová cirkev (luteránska) v štatistike za rok 2010

  1. lubo batka st

     ako to bolo u br.kalvínov na Slovensku, ale aj ako to preukazujú naše štatistiky /ECAV/.

         1,Počet pokrstených je vyšší  ako počet zomretých! /+ 1.153/ – pozitívne

         2. Počet konfirmovných  je temer vyrovnaný s pokrstenými – čo je  dobré!

          3.Počet pokrstených: 49 432 znamená prírastok 1,1 % –  čo by mohlo byť aj lepšie  –  a čo by bolo  aj potrebnejšie pre územne štvrtú krajinu sveta!

Komentovať