Luther- kráľovnej Márii

Luther- kráľovnej Márii

Výklad štyroch potešujúcich žalmov pre uhorskú kráľovnú Máriu, 1526

Vznešenej urodzenej pani Márii, narodenej kráľovnej Španielska etc, kráľovnej Uhorska a Česka, mojej milostivej pani

Milosť a potešenie od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Milostivá pani kráľovná! Predsavzal som si, na základe povzbudenia mnohých nábožných ľudí, poslať Vášmu kráľovskému veličenstvu tieto štyri žalmy. Chcem Vás povzbudiť, aby Vaše kráľovské veličenstvo zostávalo v živej a radostnej snahe napomáhať šíreniu slova Božieho v uhorskej krajine, keďže sa mi doniesol dobrý chýr, že Vaše kráľovské veličenstvo je naklonené evanjeliu, ktoré ale zo strany bezbožných biskupov znáša mnoho prekážok a protivenstiev. Títo preliali aj nemálo nevinnej krvi a hrubým spôsobom proti pravde Božej aj vraždili.

Keď sa ale teraz, bohužiaľ, okolnosti skrze Božiu moc a prozreteľnosť tak zmenili, že Turek mohol napáchať takúto biedu a utrpenie, tiež že zabil mladého muža, kráľa Ľudovíta, milého manžela Vášho kráľovského veličenstva, musím zmeniť aj ja moje zámery. Ak by biskupi boli dovolili zvestovanie evanjelia, tak by teraz celý svet volal, že takýto pád uhorského kráľovstva nastal kvoli luteránskej heréze. Aký veľký výsmech by to bol. Teraz musia sami vymyslieť, komu pripíšu vinu. Ja to vidím tak, že Boh sám zabránil tomu, aby nevznikla príčina pre takého rúhanie. 

Keďže apoštol Pavol v liste Rímskym (R 15,4) píše, že Písmo sväté je potešujúcou knihou, ktorá nás vyučuje trpezlivosti, tak som sa rozhodol vydať tieto žalmy, aby som potešil Vaše kráľovské veličenstvo v tomto veľkom a nečakanom nešťastí a utrpení, aby tak Vaše kráľovské veličenstvo navštívil všemohúci Boh nie z hnevu a nemilosti, ale – tak sa chceme nádejať – aby Vás vychovával a skúšal, aby sa Vaše kráľovské veličenstvo naučilo dôverovať jedine pravému Otcovi, ktorý je v nebesiach, aby sa nechalo potešovať jediným pravým Ženíchom, Ježišom Kristom, ktorý je aj naším bratom, dokonca naším telom a krvou, aby sa nadchlo pravými priateľmi a vernými druhmi, milými anjelmi, ktorí sú okolo nás a starajú sa o nás. 

Veď hoci je Vášmu kráľovskému veličenstvu táto smrť trpká a tažká, veď ste sa tak skoro stali vdovou, keď vás ukrátili o milého manžela, tak je tu Písmo a zvlášť žalmy, ktoré môžu Vášmu kráľovskému veličenstvu darovať tak mnoho potešenia. Ukážu Vám prebohato vzácneho milého Otca a Syna, v ktorom je ukrytý život večný. Vpravde je to tak, že kto dokáže v Písme uzrieť a precítiť Otcovu lásku voči nám, ten aj ľahko znesie všetko nešťastie, ktoré by bolo na zemi. A naopak, ten, kto toto necíti, nemôže dôjsť ani potešenia, nech by oplýval radosťami a slasťami celého sveta. Žiadnemu človeku sa nemôže prihodiť také nešťastie ako sa prihodilo Otcovi, že za všetko dobrodenie a všetky divy bolo Jeho milé dieťa napokon ponížené, prekliate a najponižujúcou smrťou na kríži zabité. Aj keď sa každému jeho vlastné nešťastie zdá dôležitejšie ako Kristov kríž, ako keby sám pretrpel hneď desať krížov. Ale my nie sme takí silní v trpezlivosti ako Boh a preto nás viac bolia aj menšie kríže ako bol Kristov kríž. 

Ale Otec všetkého milosrdenstva a Boh všetkého potešenia Vás, Vaše kráľovské veličenstvo, chce potešiť vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a skrze svojho Svätého Ducha, aby ste na toto trápenie mohli čoskoro zabudnúť alebo dokázali mužne niesť ďalej. Amen. 

Vo Wittenbergu, 1. novembra 1526

Ochotný služobník Vášho kráľovského veličenstva Martin Luther

Komentáre k “Luther- kráľovnej Márii

  1. lubo batka st

    Po prehratej bitke pri Moháči, v ktorej zahynul aj mladý kráľ Ľudovít, venoval Martin Luther mladej ovdovelej kráľovnej Márii výklad 4 potešujúcich Žalmov. Sú dokladom jeho pastorálneho prístupu, ale aj vernosti biblickému posolstvu, ku ktorému chcel Luther Máriu povzbudiť.
    Preklad výkladu 4 Žalmov do slovenčiny s komentárom onedlho výjde v samostatnej publikácii.
    Kto má záujem o lepšie poznanie Lutherovho biblického výkladu – môže si publikáciu už vopred objednať na http://www.evanjelik.sk

Komentovať