Kristína Royová – Krásne ži v časnom živote

Krásne ži v časnom živote, rozsievaj lásku kol seba,
putuješ ta, kde sĺz už niet, lásky kde tvojej netreba.
Na sklonku žitia všeličo, zdať sa ti bude márnym raz,
nikdy však želieť nebudeš strávený v láske žitia čas.
Pokorne nes kríž za Kristom, prepáli oheň tvoje ja,
v belostnom rúchu družičky s Ženíchom vojsť máš do raja.
Keď Ti Pán káže, tak vždy choď, velí ti: stoj!
tak poslúchaj, bez Neho zblúdiš k priepastiam,
s Ním však raz vzlietneš v nebies chrám.

Komentovať