Ladislav Fričovský – Otvorené dvere

Ladislav Fričovský – Otvorené dvere

Tie dvere sú vždy otvorené
a búšiť na ne netreba.
Nikto ťa od nich neodženie,
ak túžiš vkročiť do neba.

Bez zámkov sú, závor a haspier,
elektronických signálov,
odolávajúc plamu vatier,
nie tak štít, skôr sú ozdobou,

ktorou sa venčia víťazovia,
čo dokončili dobrý boj
života, nie prázdneho slova –
a v duši svätý nepokoj,

čo núti i nás kročiť napred,
pred prekážkami nezastať.
Vyznávať vieru a nezaprieť.
Rozsievať i úrodu brať.

Tie dvere sú vždy otvorené,
ak prídeš ako milý hosť.
Pán volá svojich, zve po mene.
Treba len jedno: ísť a vojsť!

Komentovať