Daniel M.Fakla: Keby si dnes, otče Luther, s nami žil

Daniel M.Fakla   

Keby si dnes, otče Luther, s nami žil

Keby si dnes, otče Luther, s nami žil,

vzal by si zas výzbroj Božiu na seba.

Knihu kníh od prachu mnohým oprášil

a hladným ponúkol večný dar chleba.

Keby si dnes na katedru vstúpil,

vyhnal by si z duší pochybnosť a strach.

Svedčil o Tom, ktorý kalich smrti pil,

a pohrozil všetkým, čo na Neho hádžu prach!

Keby si dnes pod chrámové klenby zavítal,

srdcia by si viedol do snečných dní,

mečom Ducha do tmy hriechov by si ťal,

s nami jasal, že sieť zmizla, my sme slobodní!

Keby si dnes vošiel pod náš rodný krov,

volal by si odcudzených ku stolu.

K hodom Lásky, kde niet prázdnych, klamných slov,

len Duch, ktorý spája všetkých pospolu.

Keby si dnes vkročil tam, kde svetský regiment,

nezastavil by si dejín hviezdne hodiny.

Pred jadrovou zimou radšej by si bránil kontinent,

stromy mieru sadil pre budúce rodiny…!

Vďaka ti dnes, otče Luther, za tvoj vzácny vklad,

čo si vložil do trezoru všetkých storočí.

V oceáne Tvojho diela skrytý je poklad,

čo Pán, ten najvyšší Správca, večne zúročí.

   Daniel M.Fakla ( 27.9.1924- 19.5.2010) – ev.a.v.farár, publicista a autor duchovnej poézie – napísal pre Tranovského evanj.kalendár na rok 2011

Komentovať