Martin Rázus – Bože

Martin Rázus – Bože

Bože, Tys´ videl cirkev schnúť,
však nedals´ pravde zahynúť,
hoc oheň pálil – tiekla krv…
a Tys´ i dnes ten – jak i prv!
Prosíme v tomto čase bied,
jak predkov niekdy nás tiež veď,
praj chleba, k dielu pohody
a slovu Svojmu slobody!
Nech máme ruky do práce
a srdcia vierou horiace,
rodičia, dietky do venca,
sťa ovce Tvojho ovčienca!
A jak svoj dom – tak po vôli
chceme mať školy, kostoly,
kde preniká i hruď i um
to Tvoje evanjelium,
čo radosť množí, zmierni kríž
a zdvihla z prachu v nebies výš!
No – najmä ostňov bodliaka
nech sa nám duša neľaká,
a neplaší moc nečistá,
hoc príde trpieť pre Krista…
daj vodcov, čo nás povedú
s úsmevom smelo dopredu
a viera divy vykoná!
Len žehnaj hradbám Siona!

Komentovať