Posilňujme našu identitu

Posilňujme našu identitu

      Kompletné vydanie Lutherových kníh v slovenčine síce nemáme, napriek tomu môžeme aj v slovenčine (i v češtine)  spoznávať viaceré dôležité spisy reformátora, alebo výborné knihy o živote a diele M.Luthera, alebo preklady jeho dôležitých reformačných spisov, a v nie poslednom rade aj všetky naše Symbolické knihy (Kniha svornosti). Ako hovoril neb.knihovník na Teol.fakulte T.Gál: len sadnúť a študovať…

      Súčasne sa môžeme tešiť na skoré vydanie prekladu Štyroch potešujúcich Žalmov adresovaných ovdovelej Uhorskej kráľovnej Márii, ktoré je už v tlači. 

Komentovať