11 evanjelických piesní v slovenských filmoch

   “Najmä spievanie pri stole v rodinnom kruhu, aspoň cez nedele a sviatky, keď je na to čas a priestor, primeraná atmosféra a slávnostne prestretý stôl s Božími darmi, je možnosť a spôsob posilniť naše evanjelicko – kresťanské povedomie. Naše vlastné deti, ale aj naše vnúčatá tak môžeme duchovne viesť a súčasne chrániť pred nežiadúcimi vplyvmi. Tu sa radi učia a pripoja k rodičom. Tam, kde sa spieva v rodine Pánovi srdcom, tam sa nemusíme báť nijakých falošných prorokov!

      Počet a obsah piesní z nášho nového Evanjelického Spevníka je bohatý, vieroučne správne zameraný a básnicky a melodicky kultivovaný. Niekedy býva Spevník terčom kritiky kvôli novým, rytmickým melódiam. Toto nie je odôvodnené, pretože aj nábožná pieseň môže, a má byť rytmická. Ak sa však doteraz niekde spieva ťahavo a zdĺhavo, je to podnet k posmechu i kritike z rôznych strán.

    Možno povedať, že aj v minulosti mala nábožná pieseň pre našu cirkev na Slovensku rozhodujúci význam. Jednak pre zachovanie jej vieroučnej čistoty, ale aj ducha náboženskej vrúcnosti, pravdivosti, horlivosti a odhodlanosti. Preto, nech sa deje dnes i naďalej v rodinách i v chrámovom spolčenstve tak, ako hovorí apoštolské slovo ” Dobrorečme stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho Pána Ježiša Krista”. AK BUDEME SPIEVAŤ A PLESAŤ PÁNOVI SRDCOM, ZOSTANEME PRI ŇOM A ON NÁS BEZPEČNE POVEDIE K VÝŠINÁM, DO ČASNÉHO I VEČNÉHO SPOLOČENSTVA S NAŠÍM NEBESKÝM OTCOM.” AMEN. 

           8.nedeľa po Sv. Tr.- Rovensko, Sobotište 2012 – Ľ.Batka st.

– to je môj aspoň krátky komentár k uvedeným filmovým snímkam.

Komentovať